ฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้ชุมชนตำบลท่าข้าม

ชุมชนตำบลท่าข้ามมีฐานการเรียนรู้มากมายให้ศึกษาหาความรู้

  • 1. อาหารกลางวันและน้ำสมุนไพร

  • 2. ขนมจาก

  • 3. ข้าวต้มมัด

  • 4. ตัดใบจาก

  • 5. เย็บตับจาก

  • 6. ทำน้ำยาล้างจาน

  • 7. ทำปุ๋ยธรรมชาติ

  • 8. สมุนไพรป่าชายเลน

  • 9. สัตว์ในป่าชายเลน