...รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ้าบางปะกง...
 
ปี2559
ปี2558
ปี2557
ปี2556
   
     
สถิติคนเข้ามาทั้งหมด 978 คน

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 60)