...รวมภาพกิจกรรมโรงไฟฟ้าสีเขียว ตลอดปี2556...
 
8 ม.ค. 56
วันครบรอบรัฐพิธีเปิด โรงไฟฟ้าบางปะกง ปีที่28 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ชฟฟ3. เน้นให้เป็นปีแห่ง โรงไฟฟ้าสีเขียว
...คลิกดูภาพ...
...คลิกดูคลิป...
1 ก.พ. 56
นายอนุภาพ คุปตะบุตร ช.อฟก-พร. นำทีมงาน โรงไฟฟ้าสีเขียว เยี่ยมชม Solar Farm ของ บางจาก จ.อยุธยา
...คลิกดูภาพ...
4 ก.พ. 56
Kick off นายอนุภาพ คุปตะบุตร ช.อฟก-พร. เป็นประธาน ปล่อยรถจักรยาน ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ เพื่อมุ่งสู่ โรงไฟฟ้าสีเขียว ลดก๊าซ CO2
...คลิกดูภาพ...
3-5 ก.พ. 56
โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จัดค่ายเยาวชนต้นกล้า โรงไฟฟ้าสีเขียว ณ เขื่อนสิริกิติ์ 
...คลิกดูภาพ...
7 ก.พ. 56
โรงไฟฟ้าบางปะกง สนับสนุน โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน (ค่ายเยาวชนต้นกล้า โรงไฟฟ้าสีเขียว) ตรวจวัดแหล่งน้ำใน รฟก.
...คลิกดูภาพ...
15 ก.พ. 56
โรงไฟฟ้าบางปะกง ต้อนรับ อาจารย์จากโรงเรียน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ดูงาน โครงการ โรงไฟฟ้าสีเขียว
...คลิกดูภาพ...
27 ก.พ. 56
โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดอบรม การจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อมุ่งสู่ โรงไฟฟ้าสีเขียว
...คลิกดูภาพ...
28 ก.พ. 56
คณะทำงาน 3R โรงไฟฟ้าสีเขียว ร่วมกับ หปชก-ฟ. ออกร้านนิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดเขาดิน
...คลิกดูภาพ...
8 มี.ค. 56
นายอัมพร แสงสุกดี อรก. ร่วมงาน กองแก๊สบางปะกง (กบรรก-ฟ.) มุ่งสู่โรงไฟฟ้าสีเขียว
...คลิกดูภาพ...
12 มี.ค. 56
นักเรียน เยาวชนต้นกล้า โรงไฟฟ้าสีเขียว มาปล่อยปลา ลงระบบน้ำทิ้ง รฟก. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเลี้ยงปลา ในระบบน้ำทิ้ง
...คลิกดูภาพ...
21 มี.ค. 56
สายงาน บช.11 ชฟฟ3. เดินหน้า ปลูกต้นไม้ แนวรั้วคลังพัสดุ เพื่อสานต่อนโยบาย โรงไฟฟ้าสีเขียว
...คลิกดูภาพ...
10 เม.ย. 56
โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมทำความสะอาด วัน Big Cleaning Day พร้อมกันทุกหน่วยงาน
...คลิกดูภาพ...
31 ก.ค. 56
โรงไฟฟ้าบางปะกง จัดกิจกรรม "Bike Day" รณรงค์ปั่นจักรยาน ทุกวันพุธ ช่วยลดโลกร้อน มี อรก. เป็นประธาน
...คลิกดูภาพ...
5 ส.ค. 56
คณะทำงานโครงการ 3R รฟก. ได้มอบ ตัวอย่างอุปกรณ์ดักจับแมลง ที่ทำจากวัสดุที่ใช้แล้ว ให้กับนายกอ้วน นายกเทศมนตรี ตำบลท่าข้าม
...คลิกดูภาพ...
18 ส.ค. 56
โรงไฟฟ้าบางปะกง นำ เยาวชนต้นกล้า โรงไฟฟ้าสีเขียว มาต่อยอด โครงการเลี้ยงปลา ในระบบน้ำทิ้ง
...คลิกดูภาพ...
สถิติคนเข้ามาทั้งหมด 5679 คน

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 56)