ค่ายเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียว น้องใหม่ไฟแรงเกินคาด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายศุภกฤต  กระต่ายทอง
ประธานคณะทำงานโครงการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้งโรงไฟฟ้า

ได้ต้อนรับอาจารย์วิรัตน์  วิรัตน์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน
และอาจารย์อุไรวรรณ  หมอกสีปาน ได้นำนักเรียนเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียว
จำนวน 20 คน มาสำรวจแหล่งน้ำพร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายใน
โรงไฟฟ้าบางปะกง ว่าสามารถเรียนปลาชนิดใดได้บ้าง

โดยมีเทศบาลตำบลท่าข้าม สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ
และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา มาเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ

(จำนวนผู้เยี่ยมชม 1125 คน)