คณะทำงานโครงการ 3R  โครงการโรงไฟฟ้าสีเขียว โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้มอบ

ตัวอย่างอุปกรณ์ดักจับแมลงที่ทำจากวัสดุที่ใช้แล้วจากขวดพลาสติก เช่น อุปกรณ์ดักจับแมลงวัน
อุปกรณ์ดักจับแมลงสาบ, อุปกรณ์ดักจับยุง เป็นต้น


ให้กับนายกเทศมนตรี ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง นางสมจิตร์ พันธ์สุวรรณ

เพื่อจะได้นำไปสาธิตให้กับชุมชนและผู้สูงอายุ ในชุมชนไปต่อยอดจัดทำ แจกจ่ายใช้ประโยชน์ต่อไป

(จำนวนผู้เยี่ยมชม 789 คน)