ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าบางปะกง
ณ วันที่ 28 ก.พ. 67 เวลา 16:00 น.


อุณหภูมิน้ำระบายออกจากหอหล่อเย็น
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1
อุณหภูมิน้ำออก = 25.44 °C
อุณหภูมิน้ำระบายออกจากหอหล่อเย็น
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5 และ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 3-4
อุณหภูมิน้ำออก = 31.25 °C
คุณภาพอากาศ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1
BPK-C11
NOx = 19.66 ppm
SO2 = 0.00 ppm

BPK-C12
NOx = 22.93 ppm
SO2 = 0.03 ppm
คุณภาพอากาศ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5
BPK-C51
NOx =
SO2 =

BPK-C52
NOx =
SO2 =
คุณภาพอากาศ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 3-4
BPK-TP3
สถานะ = RESERVE (สำรองพร้อมจ่าย)
BPK-TP4
สถานะ = RESERVE (สำรองพร้อมจ่าย)

= กำลังตรวจสอบอุปกรณ์ , = หยุดเดินเครื่อง

ติดต่อ แผนกประชาสัมพันธ์ 038-573-420 ต่อ 3512