พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

“พระพุทธสิริสัตตราช” สัตต-เจ็ด,ราชกษัตริย์ หรือพระพุทธรูป
หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ผู้ทรงเป็น “ศิริ” แห่งแผ่นดิน เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก
คล้ายศิลปะสมัยเชียงแสน หรือทางเวียงจันทน์ อายุตามสันนิษฐานของกรม
ศิลปากร ประมาณ ๘๐๐ กว่าปี มีลักษณะคือ มีพญางูใหญ่ ๗ ตัว ๗ หัว
แผ่ปกคลุมองค์พระอยู่ หลวงปูท่านเล่าประวัติความเป็นมาว่า
เมื่อท่านปฏิบัติธรรมได้ ๒ พรรษา ขณะท่านนั่งสมาธิอยู่ เห็นงูตัวใหญ่สีทอง
เลื้อยเข้ามา ตาท่านไม่ได้ลืม แต่จิตภายใน มองเห็นงูถนัด งูเลื้อยขึ้นมาพันตัว
แล้วดันตัวท่านขึ้นขดลำตัวเป็นวงกลมให้ท่านนั่ง ซึ่งนิมิตนี้ เองเป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะให้ได้มาซึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์"

ต่อมา มีสองสามีภรรยา นำพระพุทธรูปมาถวาย ขณะนั้นหลวงปู่
อยู่ที่วัดอรัญญิกาวาส พอได้รับมาจากโยม หลวงปู่ก็รีบนำไปถวาย หลวงปู่มหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดดูทันที่

ท่านก็ออกปากชมทันที “แหม...มันเก่งกว่าพ่อมันนะรักษาดีๆนะ ในเมืองไทยไม่มีใครจะเกิดในสมาธิได้อย่างนี้รักษาดีๆ”

วันเดียวกันนั้นได้เดินทางไปให้หลวงปูขาว อนาลโย ชม
ท่านก็บอกว่า รักาษาดีๆในเมืองไทยของเรา ไม่มีใครจะเกิด
ขึ้นได้ พระองค์นี้เป็นพระที่สำคัญที่สุดหลวงปู่สอถวาย
หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ให้อยู่กับหลวงปู่ขาวได้แปดคืน ท่านว่า
“หลวงพ่อนี้สำคัญที่สุดสำคัญจริงๆตั้งแต่วันที่เอามาไว้
ตอนกลางคืนนี่สว่างจ้า ในกุฏิตลอดเจ็ดแปดคืนที่ท่านมาอยู่
บางคืนมีช้างมาวนรอบกุฏิด้วย”

ท่านกำชับให้รักษาดีๆ หลวงพ่อจะปกป้องคุ้มครอง
ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านเมือง บ้านเมืองจะได้พึ่งพาอาศัยท่าน
หลวงปู่ฝั้นท่านก็บอก “ร้อยองค์ พันองค์ จะไม่มีใครเกิดสมาธิได้”