แจ้งข้อร้องเรียน

EGAT Call Center : 1416


EGAT for ALL เพราะ กฟผ. เป็นของทุกคนและทำเพื่อทุกคน

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
9 ช่องทางสำคัญของ กฟผ.