9 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบางปะกง ออกช่อง 28(3SD)
รายการ สมุดโคจร ตอน แชร์ความสุขสู่อนาคต จ.ฉะเชิงเทรา


2 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบางปะกง ออกช่อง ONE31
รายการ Viewfinder Dreamlist ตอน การปลูกป่าชายเลนในกระบอกไม้ไผ่


ขอรับทุนวิจัยโรงไฟฟ้าบางปะกง..........คลิกที่นี่